Ostu- ja kasutustingimused

Kodulähedus

Eelistame tooraine valikus alati kohalikku või Euroopast pärinevat algmaterjali. 

Ilu

Põhjamaiselt puhas ja karge ilu mugavuses järeleandmisi tegemata.

Meie loomingu taga on hoolivus ja kirg. 

1. Üldtingimused

1.1 Käesolevad kasutustingimused reguleerivad õigussuhteid kaupade müügil ja ostmisel e-poes Will Sniff veebiaadressil www.willsniff.ee ja Femirox OÜ, registrikood 14870704, vahendusel.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe Will Sniff vahendusel kaupade turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.3. Kasutustingimustega, sh. nendes fikseeritud isikuandmete töötlemise korraga tutvumine ja aktsepteerimine loetakse ostu sooritanud isiku (edaspidi Ostja) poolt kinnitatuks Ostja vormistatud tellimuse kinnitamisega. Sellega kinnitab Ostja, et ta on kasutustingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

1.4. Will Sniff e-poel on õigus kasutustingimusi ja hinnakirja ette teatamata muuta või täiendada. Nimetatud muudatused ning täiendused on nähtavad veebileheküljel www.willsniff.ee ja need jõustuvad avaldamise hetkest.

1.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates arve summa laekumisest Femirox OÜ arvelduskontole. Arvelduskonto number on nähtav e-poe Will Sniff poolt genereeritud arvel. 

1.6. Kõik e-poes Will Sniff kuvatavad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

1.7. Kõik e-poes Will Sniff müüdavad tooted on Eesti brändi Will Sniff originaaltooted.

2. Isikuandmete töötlemine

2.1. Kõik Will Sniff e-poes tellimuste keskkonna külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud ja säilitatavad andmed Ostja kohta ning andmed Ostja tellimuse kohta on konfidentsiaalsed ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

2.2. Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse ulatuses, mis on vajalik e-poe Will Sniff kasutamiseks, Ostjaga sõlmitud müügilepingu täitmiseks, müügilepingu täitmise tagamiseks, ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks ning Ostjale tema nõusolekul pakkumiste tegemise eesmärgil. Isikuandmetena käsitleme ja kogume Ostja ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili ning aadressi ostetud kauba kättetoimetamiseks.

2.3. Eraldiseisva nõusolekuta on e-poel Will Sniff õigus:

2.3.1. saata Ostjale e-poe Will Sniff teenuste kasutamisega seonduvaid teateid.

2.4. Ostja isikuandmeid töötleb Femirox OÜ (registrikood 14870704) aadressil Aasa 10, Võsu, Lääne-Virumaa 45501.

2.5. E-pood Will Sniff ei avalda, edasta ega müü Ostja andmeid kolmandatele osapooltele ilma Ostja eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.


"Me hoolime Sinust!"

3. Tooted ja tellimuse esitamine

3.1. E-poest Will Sniff on võimalik osta neid kaupu, millel on nupp "Lisa ostukorvi".  

3.2. Ostja lisab kauba pärast toote ning vajadusel suuruse, värvi, mudeli valimist ostukorvi tootelehel oleva nupu „Lisa ostukorvi“ klikkimisega.

3.3. Ostjal on võimalik ostukorvis koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni tellimuse kinnitamiseni (tellimuse kinnitab klikkimine nupul "Tasu arvega").

3.4. Tellimuse vormistamiseks tuleb Ostjal ostukorvis sisestada vajalikud andmed ning klikkida nuppu „Tasu arvega".

3.5. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast nupul „Tasu arvega“ klikkimist.

3.6. Teatise tellimuse kinnitamise kohta koos arvega saadab e-pood Will Sniff Ostja poolt avaldatud e-posti aadressile.

3.7. Kauba müügihind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse e-poe Will Sniff poolt tellimuse hetkel kehtinud ja kuvatud müügihinda.

3.8. Kauba hind on toodud kauba kuvamiseks kasutataval müügikeskkonna tootelehtedel ning sisaldab Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu.

3.9. Kauba hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Ostja poolt valitud tarnele vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis. Valede mõõtmetega valitud tarneviisi puhul teavitab e-pood Ostjat sellest kirjalikult ja vajadusel tasub Ostja suurenenud tarnekulude eest arvele juurde. Ostjal on võimalus ka ise tootele järgi tulla.

3.10. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse kaupade allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.

3.11. E-poes Will Sniff sooritatud ostude eest tasub Ostja  tema e-mailile edastatud arve alusel ning  toodete müügileping loetakse sõlmituks (Leping jõustub) alates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Femirox OÜ arvelduskontole 24 tunni jooksul. 

4. Müügilepingust taganemine

4.1. E-poel Will Sniff on õigus e-poe vahendusel Ostjaga sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:

1) kaup/tooraine on laost otsa lõppenud;

2) kauba hinda või omadusi on e-poes Will Sniff valesti kuvatud e-poe süsteemivea tõttu või tingituna inimlikust eksitusest.

4.2. Kui e-poel Will Sniff ei ole võimalik e-poes esitatud Ostja tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu 7 kalendripäeva jooksul. Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse 7 kalendripäeva jooksul, kui ei ole Ostjaga kokku lepitud teisiti.

5. Kauba toimetamine Ostjale

5.1. E-pood Will Sniff tarnib kaupa Ostjatele Eesti piires.

5.2. Kaubad tarnitakse Ostjale Itella SmartPOST ja DPD Pickup poolt pakutava pakiautomaatide teenusena või Cargobus/DPD kullerteenusena. Cargobus või DPD kullerteenusega on võimalik tellida kõik pakid mugavalt koju.  Kasutame soodsamat võimalikku kullerteenust, kui ei ole Ostjaga kokkulepitud teisiti.

Tarneinfost lähemalt!

6. Pretensiooni esitamine ja kauba tagastamine

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes Will Sniff tehtud tehingust taganeda või ostetud kaup ümber vahetada 14 päeva jooksul [olenevalt toodetest ei pruugi Ostjal taganemise õigust olla: tagastatavad tooted ja teenused peavad vastama Võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 loetletud tingimustele]. Saatmiskulud tagastamisele ei kuulu.

6.2. Kauba tagastamise eelduseks on täiesti kasutamata terve kaup, millel on lõikamata etiketid. Tellitud kauba sobivuses on Ostjal lubatud veenduda samadel tingimustel ja tavade järgi nagu seda peetakse heaks tavaks kauplustes. Kaup tuleb tagastada originaalpakendis. Kui tagastatav kaup on rikutud, võib Femirox OÜ keelduda kauba tagastamisest või teatud juhtudel võimaldab Femirox OÜ Ostjal kompenseerida kauba väärtuse vähenemise (ei kehti välisele postipakendile). Kui Ostja ei ole kauba vähendatud väärtuse summaga nõus, siis Ostjal on õigus kaasata hinnangu andmiseks sõltumatu ekspert, kelle ekspertiisiga seotud kulud kannab Ostja.

6.3. Kauba tagastamiseks või ümbervahetamiseks tuleb kirjalikult esitada kauba ostmisest taganemise avaldus vabas vormis. Avalduses tuleb märkida tellimuse number, Ostja nimi ja ostmisest taganemisele kuuluvate toodete nimetused. Avaldus tuleb saata e-posti aadressile info@willsniff.ee. Juhul, kui Ostja soovib kauba ümber vahetada, siis tuleb tal täiendavalt märkida vahetustoote andmed (sh suurus) ning vahetuse põhjus.

6.4. Kauba tagastamise ja ümbervahetamisega seotud saatmiskulud tasub Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga kaup).

6.5. Ostja peab kauba tagastama 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

6.6. Raha tagastatud toodete eest hüvitame 14 tööpäeva jooksul alates kauba jõudmisest Femirox OÜ-le.

6.7. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostjaks on juriidiline isik või toode on eritellimus. Eritellimuse tühistamine ning kauba tagastamine pärast arve tasumist ei ole võimalik, kui oleme tootmisega juba alustanud.

7. Vastutus

7.1. E-pood Will Sniff vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab e-pood Will Sniff ees Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. E-pood Will Sniff ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida e-pood Will Sniff ei saanud mõjutada, sh. kauba kättetoimetamise viibimine kolmandatest osapooltest tuleneval põhjusel ja mille toimumist (force majeure) ei saanud ette näha.

8. Lisaks

8.1.Tootelehtedel kuvatud tootefotodel on illustreeriv iseloom ja palume arvestada ekraanidest tulenevate toonierinevustega. Kaupade ja nende omaduste kirjeldamisel püüame olla maksimaalselt täpsed, kuid me ei saa garanteerida viimase instantsi tõde. Lisaks võivad toormaterjalide tootjad muuta materjalide spetsifikatsioone ilma meiega eelnevalt kooskõlastamata.

8.2. Kaubavalik ja hinnad võivad muutuda eelneva teavitamiseta. Infot kaupade kohta kontrollitakse ja täiendatakse regulaarselt. Kui märkad toodete kirjeldustes või kujutistes ebatäpsusi, siis palume meid teavitada sellest e-maili teel: info@willsniff.ee

Shoppama!